Có cần rút sạch hầm cầu hay không

Sau đây mình chia sẽ về vấn đề rút hầm cầu có cần rút sạch hay không, nếu như chúng ta có đủ kinh phí thì nên rút sạch, còn nếu không thì chúng ta rút khoản 50% là cũng sử dụng được, bởi vì chủ yếu là chúng ta rút lớp phân nổi trên mặt hầm cầu, vỉ lớp phân này làm bít đi đầu ống thoát nước làm cho bàn cầu bị nghẹt, cho nên chúng ta chỉ cần rút lớp trên mặt là được

Có cần rút sạch hầm cầu hay không và những điều cần lưu ý

Sau đây mình chia sẽ về vấn đề rút hầm cầu có cần rút sạch hay không, nếu như chúng ta có đủ kinh phí thì nên rút sạch, còn nếu không thì chúng ta rút khoản 50% là cũng sử dụng được, bởi vì chủ yếu là chúng ta rút lớp phân nổi trên mặt hầm cầu, vỉ lớp phân này làm bít đi đầu ống thoát nước làm cho bàn cầu bị nghẹt, cho nên chúng ta chỉ cần rút lớp trên mặt là được